Svaz RBE

Sphagnion cuspidati Krajina 1933

Vegetace vrchovištních šlenků

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Andromeda polifolia, Carex limosa, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum, Scheuchzeria palustris, Vaccinium oxycoccos agg.

Mechorosty: Gymnocolea inflata, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum majus, Sphagnum recurvum s. l., Warnstorfia fluitans

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Carex limosa, Vaccinium oxycoccos agg.

Mechorosty: Sphagnum cuspidatum, Warnstorfia fluitans

Citace: Hájek M. & Hájková P. (2011): Vegetace slatinišť, přechodových rašelinišť a vrchovištních šlenků (Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae). Vegetation of fens, transitional mires and bog hollows. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 615–704, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.