Svaz VDC

Sphagno-Utricularion Müller et Görs 1960

Vegetace oligotrofních tůní s bublinatkami

nové hledání

Orig. (Müller & Görs 1960): Verband Sphagno-Utricularion all. nov. (Sphagnum cuspidatum, S. obesum, Utricularia minor, U. ochroleuca)

Syn.: Scorpidio-Utricularion minoris Pietsch 1964

Citace: Šumberová K., Navrátilová J., Čtvrtlíková M., Hájek M. & Bauer P. (2011): Vegetace oligotrofních vod (Littorelletea uniflorae). Vegetation of oligotrophic water bodies. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 268–308, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.