Svaz VDC

Sphagno-Utricularion Müller et Görs 1960

Vegetace oligotrofních tůní s bublinatkami

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Carex demissa, Carex rostrata, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus, Menyanthes trifoliata, Sparganium natans, Utricularia intermedia, Utricularia minor, Utricularia ochroleuca

Mechorosty: Aneura pinguis, Campylium stellatum, Drepanocladus trifarius, Scorpidium cossonii, Scorpidium scorpioides, Sphagnum auriculatum, Sphagnum contortum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Eriophorum angustifolium, Sparganium natans

Citace: Šumberová K., Navrátilová J., Čtvrtlíková M., Hájek M. & Bauer P. (2011): Vegetace oligotrofních vod (Littorelletea uniflorae). Vegetation of oligotrophic water bodies. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 268–308, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.