Asociace XDC01

Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972

Nitrofilní lemová vegetace s netýkavkou nedůtklivou

nové hledání

Orig. (Hilbig 1972): Stachys sylvatica-Impatiens noli-tangere-Ass.

Syn.: Circaeetum lutetianae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Arctietum nemorosi Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Stachys sylvatica-Impatiens noli-tangere-Gesellschaft Passarge 1967 (§ 3c), Galio aparines-Impatientetum noli-tangere Tüxen in Tüxen et Brun-Hool 1975, Alchemillo-Arctietum nemorosi Passarge 1980, Campanulo rapunculoidis-Brachypodietum sylvatici Mucina ex Jarolímek et al. 1997, Aethuso-Campanuletum trachelii Sádlo in Kolbek et al. 2001

Formální definice: skup. Carex remota AND (Brachypodium sylvaticum pokr. > 25 % OR Impatiens noli-tangere pokr. > 5 % OR Urtica dioica pokr. > 5 %) NOT Carex pendula pokr. > 25 % NOT Petasites albus pokr. > 25 % NOT Petasites hybridus pokr. > 25 % NOT Petasites kablikianus pokr. > 25 % NOT Sambucus racemosa pokr. > 25 %

Citace: Sádlo J. (2009): Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 320–323, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.