Asociace XDC01

Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972

Nitrofilní lemová vegetace s netýkavkou nedůtklivou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Geranium robertianum, Hypericum hirsutum, Impatiens noli-tangere, Stachys sylvatica

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Oxalis acetosella, Ranunculus repens, Rubus fruticosus agg., Rubus idaeus, Senecio nemorensis agg., Stachys sylvatica, Urtica dioica

Mechorosty: Brachythecium rutabulum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Atropa bella-donna, Brachypodium sylvaticum, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Impatiens noli-tangere, Mentha longifolia, Poa nemoralis, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica

Mechorosty: Brachythecium rutabulum

Citace: Sádlo J. (2009): Stachyo sylvaticae-Impatientetum noli-tangere Hilbig 1972. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 320–323, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.