Asociace LBF01

Aceri-Tilietum Faber 1936

Suťové a skalní javorové lipiny

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Campanula trachelium, Carpinus betulus, Galeobdolon luteum agg., Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Lonicera xylosteum, Melica nutans, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis agg., Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Asarum europaeum, Campanula trachelium, Carpinus betulus, Corylus avellana, Dryopteris filix-mas, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Galium sylvaticum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Stellaria holostea, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Urtica dioica

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Mercurialis perennis, Tilia cordata, Tilia platyphyllos

Mechorosty: Hypnum cupressiforme s. l.

Citace: Boublík K. (2013): Aceri-Tilietum Faber 1936. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 282–286, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.