Asociace XCB03

Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae Hejný et Grüll in Hejný et al. 1979

Teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Carduus acanthoides, Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Daucus carota, Melilotus albus, Verbascum densiflorum, Verbascum thapsus

Mechorosty: Bryum argenteum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea collina, Artemisia vulgaris, Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Daucus carota, Plantago lanceolata, Taraxacum sect. Taraxacum

Mechorosty: Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Syntrichia ruralis

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Daucus carota, Sedum acre, Tripleurospermum inodorum

Citace: Láníková D. (2009): Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae Hejný et Grüll in Hejný et al. 1979. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 234–235, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.