Asociace VDB01

Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924

Obojživelná vegetace s pobřežnicí jednokvětou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Bidens tripartita, Centunculus minimus, Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, Gypsophila muralis, Illecebrum verticillatum, Juncus bulbosus, Littorella uniflora, Potentilla norvegica, Radiola linoides, Tillaea aquatica

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Bidens tripartita, Eleocharis acicularis, Littorella uniflora

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Eleocharis acicularis, Littorella uniflora, Trifolium campestre

Citace: Šumberová K. (2011): Eleocharito-Littorelletum uniflorae Chouard 1924. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 282–286, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.