Asociace XBG09

Sisymbrietum altissimi Bornkamm 1974

Ruderální vegetace s hulevníkem vysokým

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Bromus commutatus, Bromus tectorum, Conyza canadensis, Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Senecio viscosus, Sisymbrium altissimum, Sisymbrium loeselii, Tripleurospermum inodorum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Chenopodium album agg., Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Conyza canadensis, Echium vulgare, Sisymbrium altissimum, Tripleurospermum inodorum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Sisymbrium altissimum, Tripleurospermum inodorum

Citace: Lososová Z. (2009): Sisymbrietum altissimi Bornkamm 1974. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 151–153, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.