Svaz XBH

Sisymbrion officinalis Tüxen et al. ex von Rochow 1951

Ruderální vegetace ozimých terofytních trav

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Bromus hordeaceus, Bromus sterilis, Bromus tectorum, Hordeum murinum subsp. murinum, Lactuca serriola, Lepidium ruderale, Sisymbrium officinale

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Artemisia vulgaris, Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Hordeum murinum subsp. murinum, Taraxacum sect. Taraxacum

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.