Asociace XDC04

Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997

Vegetace narušovaných podmáčených stanovišť s ostřicí převislou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Celkové rozšíření této asociace v Evropě není zatím dostatečně známo. Byla popsána z Bukovských vrchů na Slovensku (Hadač et al. 1997) a autoři popisu zmiňují i výskyt v dalších pohořích flyšových Karpat (např. v Nízkých Beskydech a ve flyšové části ukrajinských Karpat) a na Vihorlatu. Výskyt této asociace lze předpokládat v celých Karpatech, častěji však v jejich flyšovém pásmu. Mimo Karpaty je tato vegetace uváděna z pohoří Schwäbische Alb (Kuhn 1937 pod jménem Geranietum palustris var. Eupatorium cannabinum-Carex pendula). O širším, dosud nedostatečně dokumentovaném výskytu svědčí také údaje z Řecka (Hájek et al. 1998) a Bulharska (Hájková & Hájek, nepubl.). U nás se Carici pendulae-Eupatorietum vyskytuje v Hostýnských a Vsetínských vrších, Javorníkách a Bílých Karpatech (Hájek et al. 1998); jeho výskyt byl pozorován rovněž v Lužických horách (Sádlo, nepubl.) a je možný i na některých dalších místech v Českém masivu.

Citace: Hájková P. & Hájek M. (2009): Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 329–332, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.