Asociace XDC04

Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997

Vegetace narušovaných podmáčených stanovišť s ostřicí převislou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Carex remota, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Eupatorium cannabinum, Petasites albus, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Carex remota, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Eupatorium cannabinum, Geranium robertianum, Juncus effusus, Petasites albus, Ranunculus repens, Senecio nemorensis agg., Stachys sylvatica

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Athyrium filix-femina, Carex pendula, Equisetum arvense, Eupatorium cannabinum, Juncus effusus, Petasites albus, Scirpus sylvaticus

Mechorosty: Brachythecium rutabulum

Citace: Hájková P. & Hájek M. (2009): Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 329–332, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.