Asociace SBA02

Corydalidetum luteae Kaiser 1926

Vegetace zdí s dymnivkou žlutou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Corydalis lutea je původem jihoevropský druh, který se pěstováním rozšířil do západní a střední Evropy (Smejkal in Hejný et al. 1988: 494–508). Asociace Corydalidetum luteae je uváděna ze severní Evropy (Dierßen 1996), Nizozemí (Meertens et al. in Schaminée et al. 1998: 13–38), Německa (Brandes 1987, Pott 1995, Klotz in Schubert et al. 2001: 204–207) a Rakouska (Mucina in Grabherr & Mucina 1993: 241–275). Ve střední Evropě je častá v úvalech větších řek (Segal 1969, Brandes 1992). V České republice se vyskytuje roztroušeně, a to hlavně v nížinách a pahorkatinách. Fytocenologickými snímky byla doložena např. ze severních Čech (Härtel et al. 1996), Křivoklátska (Kolbek in Kolbek et al. 2001: 11–26), Průhonic u Prahy (Kolbek & Kurková 1979), Bechyně (Douda 2003), východních Čech (Duchoslav 2002), Olomouce (Tlusták 1990, Duchoslav 1994), Blanenska, Českomoravské vrchoviny, Brna a okolí a Břeclavska (Simonová 2004).

Citace: Láníková D. (2009): Corydalidetum luteae Kaiser 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 446–448, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.