Asociace SBA02

Corydalidetum luteae Kaiser 1926

Vegetace zdí s dymnivkou žlutou

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Asplenium ruta-muraria, Pseudofumaria lutea

Mechorosty: Tortula muralis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Pseudofumaria lutea

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Pseudofumaria lutea

Citace: Láníková D. (2009): Corydalidetum luteae Kaiser 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 446–448, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.