Asociace XBK01

Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951

Ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Digitario-Eragrostietum se vyskytuje v nížinách střední Evropy. Jeho areál prochází ze severního Polska (Matuszkiewicz 2007), Německa (Müller in Oberdorfer 1993b: 48–114, Passarge 1996) a Francie (Julve 1993) do Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), na Slovensko a pokračuje na území bývalé Jugoslávie (Kovačević 1970, Kojić et al. 1998). V České republice je rozšířeno roztroušeně až hojně v teplých oblastech Čech i Moravy, avšak fytocenologické snímky pocházejí jen z Roudnicka (Láníková, nepubl.), Prahy (Kopecký 1982a, 1990c), Poděbradska (P. Pyšek & Rydlo 1984), Brna (Grüll 1981, 1990), jihomoravských obcí (Horáková, nepubl., Otýpková, nepubl.) a Olomouce (Tlusták 1990).

Citace: Lososová Z. (2009): Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 196–198, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.