Asociace XBK01

Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951

Ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eragrostis minor, Lepidium ruderale, Panicum miliaceum, Polygonum aviculare agg., Portulaca oleracea, Setaria verticillata, Setaria viridis

Mechorosty: Bryum argenteum

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Convolvulus arvensis, Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Eragrostis minor, Lepidium ruderale, Plantago major, Polygonum aviculare agg., Setaria verticillata, Taraxacum sect. Taraxacum, Tripleurospermum inodorum

Mechorosty: Bryum argenteum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Setaria verticillata

Citace: Lososová Z. (2009): Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris Tüxen ex von Rochow 1951. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 196–198, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.