Asociace LDA04

Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935

Vlhké acidofilní doubravy

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Holco-Quercetum je široce rozšířený vegetační typ, který však nebývá v zahraničních přehledech vždy odlišován od ostatních, předevších mezických typů acidofilních doubrav. Je uváděn z Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001) a Slovenska (Jarolímek et al. 2008), obvykle pod jménem Molinio arundinaceae-Quercetum. V České republice je výskyt vlhkých acidofilních doubrav soustředěn do nízko položených oblastí s plochým reliéfem a mírně teplých náhorních rovin, ale v nejteplejších a nejsušších územích jsou vzácné. Větší počet údajů pochází ze středního a východního Polabí a dolního Poorličí (Mikyška 1968, Buršík, Gregor, Vondráček, vše nepubl.), Pražské plošiny (zejména z Klánovického lesa a Xaverovského háje; Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1966, Hašková 1992, Jaroš 1992, Buršík, nepubl.), Křivoklátska (Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 224–243, Zelenková, nepubl.), jižních Čech (Táborsko, Třeboňská pánev, podhůří Šumavy a Novohradských hor; Albrecht 1983, Boublík, Durdík, Navrátilová, Pišta, vše nepubl.), lesního celku Doubrava mezi Moravičany a Litovlí (Kincl 1989, 1992, Duchoslav & Dančák 2009), Osoblažska (Vicherek 1962), Bobravské vrchoviny (Krumlovský les; Kelbl, nepubl.) a lesa Dúbrava u Hodonína (Prudič, nepubl.). Jednotlivé lokality byly zaznamenány na Plzeňsku (Strejc, nepubl.), v Polomených horách (T. Kučera & Špryňar 1996), Českém ráji (Vondráček, nepubl.), Moravské bráně (Satora, nepubl.), na úpatí Nízkého Jeseníku (Nikl, nepubl.) a Znojemsku (Kelbl, nepubl.).

Citace: Roleček J. (2013): Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 362–365, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.