Asociace LDA04

Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935

Vlhké acidofilní doubravy

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Betula pubescens subsp. pubescens, Convallaria majalis, Frangula alnus, Hieracium laevigatum, Melampyrum pratense, Molinia caerulea agg., Populus tremula, Quercus robur

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Betula pendula, Convallaria majalis, Festuca ovina s. l., Frangula alnus, Lysimachia vulgaris, Melampyrum pratense, Molinia caerulea agg., Poa nemoralis, Potentilla erecta, Quercus robur, Vaccinium myrtillus

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Calamagrostis arundinacea, Carex brizoides, Frangula alnus, Molinia caerulea agg., Quercus petraea agg., Quercus robur

Citace: Roleček J. (2013): Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 362–365, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.