Asociace LDA04

Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935

Vlhké acidofilní doubravy

nové hledání

Orig. (Scamoni 1935): Quercus robur-Holcus mollis-Assoziation

Syn.: Abieti-Quercetum Mráz 1959 p. p., Stellario holosteae-Quercetumroboris Scamoni 1960, Molinio arundinaceae-Quercetum roboris Neuhäusl et Neuhäuslová 1967, Molinio arundinaceae-Quercetum sensu auct. non Samek 1962 (pseudonym)

Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 15 % OR Quercus robur pokr. > 15 %) AND (Molinia caerulea agg. pokr. > 25 % OR skup. Succisa pratensis) NOT skup. Asarum europaeum NOT skup. Lathyrus niger NOT skup. Lathyrus vernus NOT skup. Lysimachia vulgaris NOT skup. Serratula tinctoria NOT skup. Urtica dioica NOT Vaccinium myrtillus pokr. > 25 %

Citace: Roleček J. (2013): Holco mollis-Quercetum roboris Scamoni 1935. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 362–365, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.