Asociace XBI02

Malvetum pusillae Morariu 1943

Nízká ruderální vegetace se slézem nizounkým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Malvetum pusillae se vzácně vyskytuje ve střední a jihovýchodní Evropě (Mucina 1987b). V rámci svazu Malvion neglectae je to nejteplomilnější asociace (Mucina in Mucina 1993: 110–168). Vyskytuje se ve středním Německu (Klotz in Schubert et al. 2001: 376–387), na Slovensku (Jarolímek et al. 1997), v Rakousku (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), Maďarsku (Borhidi 2003), Rumunsku (Morariu 1943, Sanda et al. 1999) a Baškortostánu (Išbidrin et al. 1988, Mirkin et al. 1989a, Jamalov et al. 2004). Je velmi pravděpodobné, že se také vyskytuje v sídlech jiných oblastí východní Evropy. V České republice je její výskyt vázán pouze na nejteplejší oblasti. V Poohří ji zaznamenal P. Pyšek (1981), z obcí v okolí Pavlovských vrchů ji uvádějí Hejný et al. (1978) a A. Pyšek (1992) a z obcí na obvodech Středomoravských Karpat Otýpková (nepubl.).

Citace: Lososová Z. (2009): Malvetum pusillae Morariu 1943. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 178–180, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.