Asociace XBI02

Malvetum pusillae Morariu 1943

Nízká ruderální vegetace se slézem nizounkým

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Anthemis cotula, Chenopodium murale, Malva pusilla

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Anthemis cotula, Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Lolium perenne, Malva pusilla, Matricaria discoidea, Poa annua, Polygonum aviculare agg., Tripleurospermum inodorum, Urtica dioica, Viola arvensis

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Anthemis cotula, Malva pusilla, Polygonum aviculare agg.

Citace: Lososová Z. (2009): Malvetum pusillae Morariu 1943. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 178–180, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.