Asociace XBI03

Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987

Ruderální vegetace s merlíkem zedním

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Polygono-Chenopodietum muralis se vyskytuje v nejteplejších oblastech střední Evropy. Doklady o jeho výskytu pocházejí ze Slovenska (Jarolímek et al. 1997), Maďarska (Borhidi 2003) a Chorvatska (Pandža et al. 2005). V jižní Evropě jsou porosty s Chenopodium murale obohacené o různé teplomilné jihoevropské druhy; tyto porosty jsou řazeny k vikariantní jihoevropské asociaci Chenopodietum muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936 ze svazu Chenopodion muralis Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936. U nás je výskyt asociace Polygono-Chenopodietum muralis doložen z Plzně (A. Pyšek, nepubl.) a Prahy-Ruzyně (Hejný, nepubl.). Hejný et al. (1978, 1979) a Kopecký & Hejný (1992) předpokládají výskyt v nejteplejších územích České republiky, jako je Polabí, Žatecko, České středohoří, Pavlovské vrchy a Podluží, tyto údaje však nejsou doloženy fytocenologickými snímky.

Citace: Lososová Z. (2009): Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 180–182, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.