Asociace XBI03

Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987

Ruderální vegetace s merlíkem zedním

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Chenopodium murale, Malva neglecta, Sonchus oleraceus, Urtica urens

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Amaranthus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Chenopodium ficifolium, Chenopodium murale, Lepidium ruderale, Malva neglecta, Plantago major, Sisymbrium officinale, Solanum nigrum agg., Sonchus oleraceus, Taraxacum sect. Taraxacum, Tripleurospermum inodorum, Urtica urens

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Chenopodium murale, Urtica urens

Citace: Lososová Z. (2009): Polygono arenastri-Chenopodietum muralis Mucina 1987. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 180–182, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.