Asociace TEA01

Festuco supinae-Nardetum strictae Šmarda 1950

Druhově chudé subalpínské smilkové trávníky

nové hledání

Orig. (Šmarda 1950): Asociace: Nardus stricta-Festuca supina

Syn.: Nardus stricta-Lycopodium alpinum Gesellschaft Preising 1953, Lycopodio alpini-Nardetum Preising ex Oberdorfer 1957, Solidagini-Nardetum Krahulec in Krahulec et al. 1997

Formální definice: Nardus stricta pokr. > 25 % AND skup. Trientalis europaea NOT skup. Festuca supina NOT skup. Ligusticum mutellina NOT skup. Potentilla aurea

Citace: Krahulec F. (2007): Festuco supinae-Nardetum strictae Šmarda 1950. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 284–286, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.