Asociace TEA01

Festuco supinae-Nardetum strictae Šmarda 1950

Druhově chudé subalpínské smilkové trávníky

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Hieracium alpinum agg., Homogyne alpina, Hypochaeris uniflora, Nardus stricta, Potentilla aurea, Pulsatilla alpina subsp. alba, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Ptilidium ciliare

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Anthoxanthum alpinum, Avenella flexuosa, Bistorta officinalis, Calamagrostis villosa, Hieracium alpinum agg., Homogyne alpina, Luzula campestris agg., Nardus stricta, Potentilla erecta, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus

Mechorosty: Pleurozium schreberi

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Avenella flexuosa, Nardus stricta

Citace: Krahulec F. (2007): Festuco supinae-Nardetum strictae Šmarda 1950. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 284–286, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.