Asociace VBB14

Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae de Soó 1947

Vegetace eutrofních vod s úzkolistými rdesty a šejdračkou bahenní

nové hledání

Orig. (De Soó 1947a): Parvipotameto-Zannichellietum pedicellatae Soó 1934, 1938, 1946

Syn.: Parvo-Potamo-Zannichellietum tenuis Koch 1926 (§ 37, nomen dubium), Zannichellietum palustris Nordhagen 1954, Zannichellietum palustris Lang 1967

Formální definice: Zannichellia palustris pokr. > 25 % OR (Zannichellia palustris pokr. > 5 % AND (Potamogeton pusillus agg. pokr. > 25 % OR Potamogeton pectinatus pokr. > 25 %)) NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 %

Citace: Šumberová K. (2011): Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellatae De Soó 1947. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 180–184, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.