Svaz VBB

Potamion Miljan 1933

Vegetace převážně ponořených vodních rostlin zakořeněných ve dně

nové hledání

Nižší syntaxony

počet výsledků: 23
VBB01 Potametum natantisVodní vegetace chladnějších oblastí s rdestem vzplývavým VBB02 Potametum gramineiVegetace mělkých vod s rdestem trávolistým VBB03 Scirpo fluitantis-Potametum polygonifoliiVegetace mělkých vod s rdestem rdesnolistým VBB04 Potametum lucentisVegetace mělkých eutrofních vod s rdestem světlým VBB05 Potametum perfoliatiVegetace mezotrofních vod s rdestem prorostlým VBB06 Elodeetum canadensisVodní vegetace s vodním morem kanadským VBB07 Potamo pectinati-Myriophylletum spicatiVodní vegetace se stolístkem klasnatým VBB08 Myriophylletum verticillatiVodní vegetace se stolístkem přeslenatým VBB09 Potametum tenuifoliiVegetace mělkých vod s rdestem alpským VBB10 Groenlandietum densaeVegetace mezotrofních vod s rdestem hustolistým VBB11 Potametum denso-nodosiVegetace mírně tekoucích a stojatých vod s rdestem uzlinatým VBB12 Potametum praelongiVodní vegetace s rdestem dlouholistým VBB13 Potametum ziziiVodní vegetace s rdestem Zizovým VBB14 Parvo-Potamo-Zannichellietum pedicellataeVegetace eutrofních vod s úzkolistými rdesty a šejdračkou bahenní VBB15 Potametum trichoidisVegetace mělkých vod s rdestem vláskovitým VBB16 Najadetum marinaeVegetace brakických vod s řečankou přímořskou VBB17 Najadetum minorisVegetace mělkých eutrofních vod s řečankou menší VBB18 Potametum crispiVodní vegetace s rdestem kadeřavým VBB19 Potametum crispo-obtusifoliiVodní vegetace s rdestem tupolistým VBB20 Potametum pectinatiVegetace stojatých a mírně tekoucích eutrofních vod s rdestem hřebenitým VBB21 Potametum pusilliVegetace mělkých vod s rdestem maličkým nebo rdestem Berchtoldovým VBB22 Potametum acutifoliiVegetace mělkých vod s rdestem ostrolistým VBB23 Potametum friesiiVodní vegetace s rdestem hrotitým
Citace: Šumberová K. (2011): Vegetace vodních rostlin zakořeněných ve dně (Potametea). Vegetation of aquatic plants rooted in the bottom. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 101–247, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.