Asociace XBH01

Hordeetum murini Libbert 1932

Ruderální trávníky s ječmenem myším

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Bromus sterilis, Hordeum murinum subsp. murinum, Lepidium ruderale, Sisymbrium loeselii

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Artemisia vulgaris, Bromus sterilis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Hordeum murinum subsp. murinum, Lolium perenne, Polygonum aviculare, Taraxacum sect. Taraxacum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Bromus sterilis, Hordeum murinum subsp. murinum

Citace: Lososová Z. (2009): Hordeetum murini Libbert 1932. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 164–166, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.