Asociace XBF01

Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993

Plevelová vegetace na vysychavých písčitých půdách s teplomilnými travami

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Areál společenstva zahrnuje celou střední Evropu a zasahuje do severní a východní Evropy. Asociace je uváděna z Nizozemí (Haveman et al. in Schaminée et al. 1998: 199–246), Německa (Hüppe & Hofmeister 1990, Müller in Oberdorfer 1993b: 48–114, Pott 1995, Schubert in Schubert et al. 2001: 403–415), Dánska (Dierßen 1996, Lawesson 2004), středního a jižního Polska (Anioł-Kwiatkowska 1974, Matuszkiewicz 2007), Litvy (Korotkov et al. 1991), Slovenska (Passarge & Jurko 1975, Jarolímek et al. 1997, Mochnacký 2000), Maďarska (Felföldy 1942, Pinke 2000, 2007, Borhidi 2003, Pinke & Pál 2008), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), severní Itálie (Poldini et al. 1998), Slovinska (Eler & Batič 2002, Šilc 2005, Šilc & Čušin 2005, Šilc & Čarni 2007), severní Bosny a Chorvatska (Kovačević 1970), Rumunska (Sanda et al. 1999), Ukrajiny (Solomaha 2008) a Baškortostánu (Mirkin et al. 1989a). V České republice je Setario-Echinochloëtum běžné v planárním a kolinním stupni ve středních a severních Čechách a na jižní a střední Moravě (Kropáč 1981, 2006, Lososová 2004).

Citace: Lososová Z. (2009): Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 127–129, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.