Asociace XBF01

Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993

Plevelová vegetace na vysychavých písčitých půdách s teplomilnými travami

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora, Setaria pumila, Setaria viridis

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Elymus repens, Polygonum aviculare, Setaria pumila, Setaria viridis, Tripleurospermum inodorum

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Echinochloa crus-galli, Galinsoga parviflora, Setaria pumila, Setaria verticillata

Citace: Lososová Z. (2009): Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 127–129, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.