Asociace XBF01

Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993

Plevelová vegetace na vysychavých písčitých půdách s teplomilnými travami

nové hledání

Orig. (Felföldy 1942): Setaria glauca-Echinochloa crus galli-ass.

Syn.: Setario glaucae-Galinsogetum parviflorae Tüxen 1950

Formální definice: skup. Setaria pumila NOT skup. Amaranthus retroflexus NOT skup. Chenopodium polyspermum NOT skup. Consolida regalis NOT skup. Sonchus arvensis

Citace: Lososová Z. (2009): Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli Felföldy 1942 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 127–129, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.