Asociace XBG02

Chenopodietum urbici Kopecký 1981

Ruderální vegetace s merlíkem městským

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Atriplex patula, Atriplex prostrata subsp. latifolia, Atriplex sagittata, Chenopodium album agg., Chenopodium glaucum, Chenopodium urbicum, Descurainia sophia, Malva neglecta, Mercurialis annua, Sisymbrium loeselii, Sisymbrium officinale, Solanum nigrum agg.

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Artemisia vulgaris, Atriplex patula, Atriplex sagittata, Ballota nigra, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Chenopodium glaucum, Chenopodium urbicum, Descurainia sophia, Malva neglecta, Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare agg., Sisymbrium officinale, Solanum nigrum agg., Taraxacum sect. Taraxacum, Tripleurospermum inodorum, Urtica dioica

Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Chenopodium glaucum, Chenopodium rubrum, Chenopodium urbicum, Descurainia sophia, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare agg.

Citace: Lososová Z. (2009): Chenopodietum urbici Kopecký 1981. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 133–135, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.