Svaz XBB

Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarge 1964

Bazifilní plevelová vegetace v kulturách okopanin

nové hledání

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Amaranthus powellii, Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Chenopodium hybridum, Echinochloa crus-galli, Euphorbia helioscopia, Fallopia convolvulus, Galinsoga parviflora, Lamium purpureum, Sinapis arvensis, Solanum nigrum agg., Sonchus arvensis, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Thlaspi arvense, Tripleurospermum inodorum, Veronica persica

Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Amaranthus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album agg., Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Elymus repens, Euphorbia helioscopia, Fallopia convolvulus, Galium aparine, Polygonum aviculare, Sonchus arvensis, Sonchus asper, Stellaria media, Taraxacum sect. Taraxacum, Tripleurospermum inodorum, Veronica persica, Viola arvensis

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.